نمونه قرارداد

نوشته شده توسط Super User on . ارسال از : بدون مجموعه

قرارداد اشتراک خطوط پر سرعت داده ها ( Wireless)

طرفین قرارداد :

این قرارداد بین شرکت تعاونی کیمیا نت بهبهان به شماره ثبت   1841      به نشانی : خیابان شهید نیاکان ، سه راهی ذوالفقاری تلفن :4225050-4226060 که در این قرارداد شرکت نامیده می شود از یک طرف و

متقاضی ........................................ با تلفن :...........................

آدرس: .....................................................................................................................................

که از این پس در قرارداد "مشترک" نامیده می شود ، از طرف دیگر برابر ماده 10 قانون مدنی و با شرایط ذیل منعقد گردید.

 

ماده 1: موضوع قرارداد :

برقراری اتصال دو طرفه متقارن به شبکه جهانی اینترنت برای استفاده از خدمات " شرکت " از طریق شبکه "شرکت " با نام کاربری : ................

       تبصره 1 :

   تجهیزات جزء این قرارداد نبوده و کلیه ی هزینه های مربوطه از قبیل بهای تجهیزات ، هزینه ی نصب و غیرهجداگانه محاسبه و اخذ خواهد شد .

 

ماده 2: مدت قرارداد :

شروع قرارداد از تاریخ .................... مدت قرارداد تابعی از نوع سرویس انتخابی ...........و قیمت آن بر اساس تعرفه های شرکت کیمیا نت بهبهانمی باشد .

 

ماده 3 : تعهدات "مشترك" :

3-1- "مشترك"متعهد است از ايجاد هرگونه اختلال نرم افزاري و سخت افزاري در شبكه "شرکت" خودداري نمايد.

3-2- "مشترك"حق واگذاري كليه حقوق و تعهدات مرتبط ناشي از اين اشتراك منجمله IP تخصيص يافته توسط "شرکت" را جزئا و يا كلاً به غير ندارد.

3-3- "مشترك" متعهد مي‌گردد از فروش مجدد موضوع قرارداد و ارائه خدمات ثانوي به اشخاص ثالث به هرنحوي خودداري نمايد، مگر با موافقت كتبي"شرکت". مسئوليت هرگونه استفاده غيرقانوني و غيرمجاز به عهده "مشترك" مي‌باشد.

3-4- "مشترك" متعهد مي‌گردد از ارسال هرگونه Spam و نامه‌هاي تبليغاتي خواسته و يا ناخواسته به اينترنت خودداري كرده و در اين راستا اقدامات لازم جهت جلوگيري از ارسال ناخواسته Spam و نامه‌هاي تبليغاتي را اعمال نمايد.

3-5-"مشترك" متعهد است کليه قوانين جمهوري اسلامي ايران و شرکت مخابرات را رعايت نموده و جهت جلوگيري از دسترسي كاربران شبكه خود (درصورت وجود) به سايت‌ها و موضوعات خلاف اخلاق و مغاير با شئونات اسلامي اقدامات لازم را به‌كار بندد. كليه مسئوليتهاي اخلاقي و قانوني ناشي از استفاده "مشترك" و كاربران تحت نظر وي بر عهده "مشترك" مي‌باشد.

3-6-صورتحساب هر دوره در پايان هر ماه در آدرس پست الکترونيک اعلام شده توسط "مشترک " قابل مشاهده است. همچنين در صورت نياز به نشاني پستي اعلام شده توسط "مشترك" نيز ارسال مي‌گردد. ( بديهي است استفاده مجدد منوط به شارژ اعتبار خواهد بود )

تبصره3 :"مشترك" در هر صورت (دريافت و يا عدم دريافت صورتحساب در زمان مقرر) موظف به شارژ اعتبار هر دوره مطابق تعرفه "شرکت" تا قبل از دوره جديد خواهد بود. عدم پرداخت به موقع به منزله عدم تمايل "مشترك" به ادامه قرارداد مي‌باشد. در اين‌صورت "شرکت" اقدام به قطع سرويس "مشترك" خواهد نمود.

3-7-"مشترك" متعهد به رعايت قوانين Copyright مي‌باشد.

3-8-"مشترك" موظف است هرگونه درخواست خود از قبيل تغيير نوع سرويس و غيره را كتباً به "شرکت" اعلام نمايد.

3-9-چنانچه مشترک هرگونه تغییری در شبکه یا تجهیزات مورد استفاده خود اعمال نماید که منجر به اختلال در خدمات شود راه اندازی مجدد منوط به پرداخت هزینه خواهد بود .

 

ماده 4 : تعهدات "شرکت" :

4-1- "شرکت" برقرار بودن شبكه خود را به ميزان متوسط ماهانه 90% تعهد مي نمايد كه نحوه محاسبه آن به شكل زير مي باشد:

ميزان برقراري شبكه "شرکت" به درصد = [ مدت کل به دقيقه / (مدت قطع بودن به دقيقه - مدت كل به دقيقه) ] * 100

 

   تبصره 4 : جهت بهینه سازی کارایی سیستم مشترک ملزم به استفاده از تجهیزات مورد تأیید کیمیا نت می باشد .

       چنانچه "مشترك" از تجهيزاتي استفاده نمايد كه از "شرکت" خريداري نشده باشد، ميزان برقراري شبکه، مورد تعهد "شرکت" نخواهد بود.

4-2-در صورت بروز مشكل مبني بر عدم رعايت بند 6-1 "مشترك" مي بايست حداكثر ظرف مدت يك هفته موضوع را اطلاع دهد، "شرکت" نسبت به بررسي و حل مشكل اقدام نموده و صرفاً زمان خرابي مازاد بر ميزان مذكور در بند 7-3 را به مدت اين قرارداد اضافه خواهد كرد. چنانچه خرابي به علت مشكلات مراكز مخابراتي بوده يا از ميزان ياد شده كمتر باشد و يا "مشترك" در موعد مقرر آن را اعلام ننمايد، مدت قرارداد افزايش نخواهد يافت.

4-3-ارتقا و کاهش سرويس "صرفا " در ابتداي هر ماه بنا به درخواست کتبي مشترک و طبق مبلغ واريز شده به حساب جاري مندرج در " ماده 4 " اين قرارداد امکان‌پذير مي‌باشد.

 

ماده 5 : فسخ قرارداد

5-1-در صورت هرگونه تغيير در قوانين و مقررات، افزايش ماليات، عوارض و غيره، تغيير تعرفه "شرکت"، افزايش قيمت‌ها و غيره "شرکت" هيچ‌گونه مسئوليتي نداشته و محق است با اعلام قبلي و انعکاس شرايط جديد به مشترک اقدام به فسخ قرارداد نمايد. مگر اينكه "مشترك" شرايط و قيمت‌هاي جديد را تقبل و پرداخت كند.

5-2- در صورتي‌كه "مشترك" در موعد غير مقرر اقدام به فسخ قرارداد نمايد مکلف به پرداخت موارد ذيل مي‌باشد:

الف- بهاي مدت زمان مصرف از ابتداي قرارداد تا پايان آن.

ب- 4% كل مبلغ قرارداد موضوع قانون تجميع عوارض.

5-3- چنانچه "مشترك" به هريك از تعهدات خود عمل ننمايد "شرکت" مي‌تواند قرارداد را به صورت يك‌جانبه فسخ نموده و از ارائه خدمات به "مشترك" خودداري كند. در اين‌صورت مبلغ باقيمانده حق اشتراك مسترد نشده و به عنوان خسارت عدم ايفاي تعهد منظور و اخذ مي‌گردد. بديهي است درصورتي‌كه خسارات وارده بيش از باقي‌مانده اشتراك باشد "مشترك" موظف به جبران آن مي‌باشد. "شرکت" حق پيگيري قانوني را براي خود محفوظ مي‌دارد. جبران كليه خساراتي كه به هرشكلي از ناحيه "مشترك" وارد شده باشد به عهده وي خواهد بود.

 

ماده 6 : مواد قرارداد :

اين قرارداد در چهار صفحه مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره ، در دو نسخه که هر نسخه حکم واحد را دارد، تنظيم شده و با توافق طرفين به امضاء رسيده و قابل اجراء است.

اينجانب .............................................. به نمايندگي از طرف (شخص حقوقي/شخص حقیقی) ........................................... صحت كليه اظهارات خود را تأييد نموده و اعلام مي‌دارم تمامي مطالب فوق و موارد مذكور در "فرم درخواست سرويس Wireless و تعرفه "شرکت" را به دقت مطالعه نموده‌ام و ضمن قبول كليه مفاد آن حق هرگونه ادعا و اعتراضي را در حال و آينده به هر شكل از خود سلب و ساقط مي‌نمايم.

« امضاء اين قرارداد به منزله قبول تعرفه "شرکت" و كليه شرايط و مفاد قرارداد و "فرم درخواست سرويسWirelessمي‌باشد.»