پرداخت الکترونیک

مشترک گرامی، قسمت درگاه الکترونیک صرفاً جهت پرداخت بدهی های پیشین می باشد و جهت شارژ و یا تمدید اکانت خود می بایست به قسمت ورود کاربران مراجعه فرمائید.

ورود کاربران            ادامه به صفحه پرداخت الکترونیک

نوشتن دیدگاه